Home / Airbnb, Financials / Airbnb, Gross Margin History

Airbnb, (ABNB) Gross Margin History

Quarter End Gross Margin
%
2022-Sep-30 86.0
2022-Jun-30 81.0
2022-Mar-31 76.0
2021-Dec-31 81.0
2021-Sep-30 86.0
2021-Jun-30 78.0
2021-Mar-31 71.0
2020-Dec-31 76.0
2020-Sep-30 83.0
2020-Jun-30 52.0
2019-Dec-31 73.0
Full historical financial data for Airbnb, for 2019 - 2022 is included in the US Historical Financials dataset.