Home / Intel Financials / Intel EBITDA History

Intel (INTC) EBITDA History

Quarter End EBITDA
$ 000,000's
2023-Sep-30 4,262
2023-Jul-01 1,684
2023-Apr-01 857
2022-Dec-31 -394
2022-Oct-01 3,178
2022-Jul-02 2,348
2022-Apr-02 14,006
2021-Dec-25 8,402
2021-Sep-25 9,961
2021-Jun-26 8,731
2021-Mar-31 6,998
2020-Dec-26 10,639
2020-Sep-26 8,324
2020-Jun-27 9,184
2020-Mar-28 9,799
Full historical financial data for Intel for 1994 - 2023 is included in the US Historical Financials dataset.